Úrad splnomocnenca
Úrad splnomocnenca

Hlavná stránka

Úlohy splnomocnenca

Sústava VD G-N

Rozsudok MSD

Rokovania vládnych delegácií

Monitorovanie prírod. prostredia

Publikácie

Dôležité odkazy

SÚSTAVA VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO - NAGYMAROS

V.D. Gabcikovo V.D. Nagymaros
     

  

RôZNE PUBLIKÁCIE 

O SÚSTAVE VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO - NAGYMAROS

 

Dočasný manipulačný poriadok pre SVD G-N na území SR (aktualizácia VII.)

Objekty variantu C (informačný materiál VV š.p., Bratislava, 1993)

Gabčíkovo 1993 (informačný materiál VV š.p., Vydavateľstvo T.R.T. MÉDIUM, Bratislava)

Vodné dielo Gabčíkovo / The Gabčíkovo Hydroelectric Project (informačný materiál VV š.p., Bratislava)

Environment and river dams (Vydateľstvo AQUA, Budapest, 1988)

The G-N System of Waterworks - Part Gabčíkovo (informačný materiál VV š.p., Bratislava)

Gabčíkovo - Nagymaros - informačný materiál VV š.p., Bratislava, 2001 

 

| Hlavná stránka | Úlohy splnomocnenca | Sústava vod.diel G-N | Rozsudok MSD | Rokovania vládnych delegácií | Monitorovanie prírodného prostredia | Publikácie | Dôležité odkazy |