Vodné dielo GABČÍKOVO

 

The Gabčíkovo Hydroelectric Project

Podľa materiálu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.