Úrad splnomocnenca
Úrad splnomocnenca

Hlavná stránka

Úlohy splnomocnenca

Sústava VD G-N

Rozsudok MSD

Rokovania vládnych delegácií

Monitorovanie prírod. prostredia

Publikácie

Dôležité odkazy

 

Dôležité odkazy

Zmluva z roku 1977 : slovensky / anglicky

Dohoda z roku 1995 : slovensky / anglicky

Rozsudok MSD z roku 1997 : slovensky / anglicky

Spoločná výročná správa z monitorovania životného prostredia za rok 2011 : slovensky / anglicky

Oficiálna stránka Maďarskej republiky k SVD G-N

Medzinárodný súdny dvor v Haagu

 

 

 

 
| Hlavná stránka | Úlohy splnomocnenca | Sústava vod.diel G-N | Rozsudok MSD | Rokovania vládnych delegácií |
| Monitorovanie prírodného prostredia | Publikácie | Dôležité odkazy |