Úrad splnomocnenca
Úrad splnomocnenca

ROKOVANIA VLÁDNYCH DELEGÁCIÍ SR A MR O SPÔSOBOCH REALIZÁCIE ROZSUDKU MEDZINÁRODNÉHO SÚDNEHO DVORA V HÁGU ZO DŇA 25.9.1997 VO VECI SÚSTAVY VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO-NAGYMAROS

 

 

Prístup k materiálom

 

 

 

Pre prístup ku zápisniciam z rokovaní vládnych delegácií SR a MR je potrebne použiť prihlasovacie údaje, ktoré je možné získať od:

 

Ing. Ladislav Lazár

Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD G-N

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

tel: +421-906-31-1111

email: ladislav.lazar@vvb.sk

 

 

 

 

 

| Hlavná stránka | Úlohy splnomocnenca | Sústava vod.diel G-N | Rozsudok MSD | Rokovania vládnych delegácií | Monitorovanie prírodného prostredia | Publikácie | Dôležité odkazy |