Úrad splnomocnenca
Úrad splnomocnenca
Hlavná stránka Úlohy splnomocnenca SVD G-N Rozsudok MSD Rokovania vládnych delegácií Monitorovanie prírodného prostredia Publikácie Výber z tlace Linky

VODNÉ DIELO GABČÍKOVO

     Prevádzka na stupni Čunovo - manipulácia s vodou 

 

| Hlavná stránka | Úlohy splnomocnenca | Sústava vod.diel G-N | Rozsudok MSD | Rokovania vládnych delegácií |
| Monitorovanie prírodného prostredia | Publikácie | Výber z tlače | Linky |

© Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA