C. Manipulácia s vodou

  

C.1 Bežná prevádzka

C.2 Prevádzka počas povodňových prietokov v Dunaji 

C.3 Plavba

C.4 Prevádzka v čase ľadových úkazov

C.5 Mimoriadna prevádzka