SPäŤ

OBSAH

 

1.3. Susedné úseky Dunaja - Rýna

  

1.3.1 Rakúsky úsek Dunaja

 

Dĺžka rakúskeho úseku je 350 km - t.j. 12,3 % celkovej dĺžky.

 

  Obr. 1-11: Situácia rakúskeho úseku Dunaja.

 

* Jednotný sklon koryta je cca 40 cm/km.

 

* Údolie rieky je normálne zahĺbené a dunajské koryto odvádza vodu stekajúcu zo svahov.

 

* Hlavné prítoky Dunaja (bohatšie sú pravostranné prítoky z Álp):

 

Sprava:

Ybbs

40 m3.s-1

zľava:

Kamp

20 m3.s-1

 

Enns

190 m3.s-1

 

 

 

 

Traun

120 m3.s-1

 

 

 

 

Inn

745 m3.s-1

 

 

 

 

Postupne vybudované vodné diela (podrobnejší popis je v kap.4):

 

Rkm

2203

Jochenstein (cca 1940) - spoločné s Nemeckom:

 

2163

Aschach (1962)

 

2147

Ottensheim-Wilhering (1972)

 

2117

Abwinden Asten (1978)

 

2095

Wallsee-Mitterkirchen (1967)

 

2060

Ybbs-Persenbeug (1957)

 

2038

Melk (1981)

 

2010

Rührsdorf (oblasť Wachau vynechaná z využitia)

 

1980

Altenswörth (1975)

 

1949

Greifenstein (1984)

 

1920

Freudenau (vo výstavbe - 1997)

 

1884

Hainburg (zamietnuté, študujú sa iné riešenia).

 

 
1.3.2 Nemecký (bavorský) úsek Dunaja

 

* Úsek je charakterizovaný veľkým sklonom a normálne vyvinutým korytom v úzkom, miestami rozšírenom údolí.

 

* Hlavné prítoky:

 

Sprava:

Isar

180 m3.s-1

zľava:

Altmühl

20 m3.s-1

 

Lech

110 m3.s-1

 

 

 

 

Iller

70 m3.s-1

 

 

 

 

* V minulom storočí tu bol Dunaj regulovaný, čoho dôsledkom bolo zahĺbenie koryta a vysušenie vedľajších ramien.

 

* V rokoch 1922-1927 boli odstránené riečne prahy, tzv. "kachlety", ktoré tvorili veľkú prekážku plavbe.

 

* Okrem spoločného rakúsko-nemeckého diela Jochenstein sa pod ústím kanála R-M-D (rkm 2414) vybudovalo päť vodných diel: Bad Abbach, Regensburg, Geisling, Straubing, Kachlet a riešenie úseku Straubing - Vilshofen sa ešte študuje.

 

  Obr. 1-12: Situácia nemeckého úseku Dunaja.

 

* Medzi Lechom a ústím kanála je vybudovaných šesť vodných elektrární, na Lechu ďalšie štyri a nad Lechom desať.

 

* Vodné elektrárne na Dunaji a jeho prítokoch sa stavajú v rámci Spoločnosti R-M-D, prvé bolo vodné dielo Kachlet (1922-27).

 

  
1.3.3 Kanálové prepojenie Rýna s Dunajom

 

* Prvý pokus o toto prepojenie bol pred tisícročím, tzv. "Fossa Karolina", čo však presahovalo vtedajšie možnosti techniky.

 

* Druhý pokus - kanál Ľudovíta I. Bavorského (Ludwig Kanal), z minulého storočia, sa podarilo realizovať a bol do začiatku tohto storočia v prevádzke. Kapacita kanála a nosnosť plavidiel však bola nepostačujúca, počet plavebných komôr bol priveľký. Kanál preto nebol schopný konkurovať železnici. Niektoré jeho úseky sa zachovali dodnes.

 

* Spoločnosť R-M-D bola založená v roku 1921. V septembri 1992 bol kanál slávnostne uvedený do prevádzky.

 

* Kanál je vedený z Dunaja cez stupeň Kehlheim údolím Altmühlu cez Riedenburg, Dietfurt, Berching, Bachhausen do vrcholového úseku. Má dĺžku 50,5 km a prekonáva výškový rozdiel asi 68 m.

 

* Regnitzská vetva po Norimberg má 5 stupňov: Hilpoltstein, Eckersmühlen, Leerstetten, Eibach a Nürnberg. Na dĺžke 29,9 km prekonáva výškový rozdiel 103 m.

 

* Celé kanálové prepojenie má dĺžku 171 km. Do Mohanu kanál pokračuje údolím riečky Regnitz cez plavebné stupne Kriegenbrunn, Erlangen, Hausen, Forchheim (s elektrárňou), Strullendorf, Bamberg.

 

Obr. 1-13: Situácia kanála Dunaj - Mohan - Rýn.

 

* Plavebné komory sú riešené ako úsporné, s bočnými nádržami.

 

* Z Bambergu vedie mohanská vodná cesta v dĺžke 388 km po Meinz. Je tu 29 plavebných stupňov s vodnými elektrárňami.

   

     

1.3.4 Francúzsko-nemecký úsek Rýna

 

* Úsek Rýna pod Bazilejom je hraničný medzi Francúzskom a Nemeckom a charakterom (geológiou a morfológiou) je veľmi podobný úseku Dunaja pod Bratislavou. Proces zániku ramien je v podstatne pokročilejšom štádiu ako na Dunaji.

 

* Právo na využitie vodnej energie dostalo Francúzsko po prvej svetovej vojne v rámci reparácií. Veľký alsaský kanál má dĺžku 52 km, sú na ňom štyri kanálové stupne: Kembs, Ottmarsheim, Fessenheim a Vogelgrün. Ďalšie štyri stupne - Marckolsheim, Rhinau, Gerstheim a Strasbourg sa už riešili na krátkom kanáli. Posledné dva stupne Gambsheim a Iffezheim už realizujú spoločné využívanie Rýna.

 

Obr. 1-14: Situácia Rýna v úseku Bazilej - Mainz

 

* Kanály budované v rámci inundácie zmenšili prirodzenú retenciu povodňových špičiek, ktoré stúpli asi o 700 m3.s-1.

  
  

1.3.5 Úsek Dunaja od Maďarska po ústie

 

* Pod Vyšehradskou bránou sa Dunaj prediera v tiesňave, ale v pozdĺžnom profile nie je badateľný zlom.

 

* Cez Veľkú uhorskú nížinu preteká Dunaj so sklonom 6 cm/km. Pravý breh sa spravidla opiera o vyšší terén, ľavý je tvorený protipovodňovými hrádzami.

 

* Na maďarskom území nemá Dunaj významnejší prítok, priemerný prietok v Budapešti je 2340 m3.s-1. Pod Budapešťou sú plánované vodné diela Adony a Moháč (Fajsz).

 

* Hlavné prítoky poniže Maďarska sú:

 

Sprava:

Dráva

580

m3.s-1

Zľava:

Tisa

850 m3.s-1

 

Sáva

1610

m3.s-1

 

Morava

235 m3.s-1

 

* Hraničný úsek medzi bývalou Juhosláviou a Rumunskom (rkm 1049-930) obsahoval katarakty, ktoré veľmi sťažovali plavbu. V rokoch 1964-1971 vybudovali tieto štáty riečny stupeň Železné vráta I, neskôr (1985) aj vyrovnávaciu nádrž Železné vráta II (rkm 863), ktoré vyriešili problém plavby zatopením kataraktov.

 

Obr. 1-15: Situácia Dunaja od Maďarska po Železné vráta.

 

* Po Čierne more zostáva spád len 30 m, t.j. priemerne len 3,5 cm/km. Dunaj prináša do Čierneho mora priemerne ročne 6500 m3.s-1 vody a asi 120 mil. t jemných nánosov. Územie delty má plochu asi 4300 km2, rozširuje sa ročne o 4-6 m. Pred deltou priteká zľava rieka Prut.

 

* Delta ako plavebná prekážka sa môže obísť a plavbu možno skrátiť cez rumunský kanál Crna Voda - Konstanza, ktorý bol vybudovaný Rumunskom v osemdesiatych rokoch.

 

Obr. 1-16: Situácia kanála Crna Voda-Konstanza.

 

ĎALEJ

OBSAH