SPäŤ

OBSAH

 

4.1 Vývoj spotreby elektrickej energie na Slovensku a jej skladby

 

* Situácia: pre zabezpečenie nášho ťažkého priemyslu dovážame až cca 90 % prvotných energetických zdrojov, pričom trvale obnovované domáce hydroenergetické zdroje dostatočne nevyužívame.

 

* Strategický cieľ: zabezpečiť všetkých spotrebiteľov palivami a energiou vyrobenou s najnižšími nákladmi (prevádzkovými a investičnými) a najmenším ekologickým dopadom.

 

* Domáce zdroje elektrickej energie: jadrové elektrárne, tepelné elektrárne, vodné elektrárne ( Obr. 4-1). Viaceré z domácich zdrojov elektrickej energie (vrátane jadrových) sú však závislé na dovážanom palive.

 

* Vláda SR po dokončení vodného diela Gabčíkovo považuje za prvoradú modernizáciu existujúcich energetických zdrojov a ukončenie jadrovej elektrárne Mochovce. Svojím uznesením č. 562/93 posúdila energetickú koncepciu pre SR do roku 2005. Jej súčasťou bol aj "Program zvýšenia využívania hydroenergetického potenciálu SR pre energetické účely do roku 2005". Tento predpokladá postupné zvýšenie využitia hydroenergetického potenciálu do roku 2005 na 65 %. Predpokladaný vývoj výroby elektrickej energie na Slovensku do roku 2010 je:

 

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

2000

2005

2010

Výroba (TWh)

24,1

22,7

22,3

23,4

24,7

25,9

25,3

28,7

32,4

34,9

 

(1 TWh = 1000 GWh = 1 mld. KWh)

 

  Obr. 4-1: Vývoj inštalovaných výkonov SR s rozdelením podľa zdrojov

 

  Obr. 4-1b: Vývoj inštalovaných výkonov SR s rozdelením podľa druhu zdrojov

 

* Prepojenia na susedné elektrizačné sústavy: V súčasnosti je Slovensko prepojené s Českom, Maďarskom, Ukrajinou a pripravuje sa prepojenie s Poľskom a Rakúskom. Dôležité je prepojenie elektrizačnej sústavy SR s krajinami organizovanými v UCPTE (Únia pre koordináciu výroby a prenosu elektrickej energie západoeurópskych štátov), ktoré umožní skvalitniť a zefektívniť prevádzku elektrizačnej sústavy SR.

 

* Pripojenie do UCPTE sa realizovalo v roku 1997.

 

ĎALEJ

OBSAH