SPäŤ

OBSAH

 

3.8 Charakteristika existujúcich plavebných prepojení

 

  Obr. 3-6: Situácia európskych vodných ciest 

 

3.8.1 Rýn-Mohan-Dunaj

 

* Spoločnosť Rhein-Main-Donau A.G. bola založená v roku 1921 s cieľom vybudovať plavebné prepojenie Dunaja s Rýnom a tým Čierneho mora so Severným. Prepojenie medzi Meinzom na Rýne a Kehlheimom na Dunaji má dva hlavné úseky v celkovej dĺžke 555 km, vrátane bavorského úseku Dunaja, čisto nemecký úsek tejto transeuropskej magistrály má dĺžku 764 km:

 

- Mohan od Meinzu po Bamberg má dĺžku 384 km,

- kanál od Bambergu po Kehlheim má dĺžku 171 km,

- Dunaj od Kehlheimu po Jochenstein má dĺžku 209 km.

 

  Obr. 3-7: Pozdĺžny rez vodnej cesty R - M - D: Mainz - štátna hranica SRN

 

 

3.8.2 Kanál Crna Voda - Konstanza

 

* Dunaj pred vyústením do Čierneho mora odbočuje pri meste Crna Voda na sever, rozvetvuje sa do troch hlavných ramien a po značne predĺženej trase ústi do mora pri Suline. Rumunsko vybudovalo v rokoch 1976-1994 skrátené prepojenie Dunaja od Crnej Vody do prístavu Konstanza, s odbočkou od Porta Alba na sever do prístavu Midia.

 

  Obr. 3-8: Situácia kanála Crnavoda - Constanza

         

ĎALEJ

OBSAH