Previous Next


VODNÉ DIELO GABČÍKOVO

Objekty vodného diela:   

Hydrologická charakteristika územia

Manipulácia s vodou                              
Bezpečnostné opatrenia a manipulácie za mimoriadnych okolností                                    
Podklady pre  vypracovanie Manipulačného poriadku
Preskočiť na úvod