SPäŤ

OBSAH

 

9.2 Preskúmanie oprávnenosti prognóz environmentálnej katastrofy 

 

 

* Hneď začiatkom roku 1990 MLVH ustanovilo dve komisie, ktoré mali preskúmať dopady SVD G-N:

 

- na režim a kvalitu vôd - pod vedením Ing. Lichvára,

- na prírodu a spoločnosť - pod vedením RNDr. Lisického.

 

* Názory členov komisií sa veľmi rýchlo polarizovali - jedni mali snahu objektívne formulovať klady a zápory a druhí bez dlhého skúmania a zdôvodnenia sa pridali k módnemu ochranárskemu trendu a odporúčali bez dlhého skúmania zastavenie prác. V prvej komisii boli názory vyrovnané, ale záver sformuloval vedúci komisie, ktorý patril do tábora nekritických odporcov. V druhej komisii vedúci tiež patril do tábora odporcov, ale závery špecifikoval pozitívne: za akých podmienok možno dielo realizovať.

 

ĎALEJ

OBSAH