SPäŤ

OBSAH

 

8.1 Obdobie pred zastavením prác maďarskou stranou

  

 

6. - 7. 10. 1988: Diskusia v maďarskom parlamente o pokračovaní, alebo zastavení realizácie SVD G-N. Minister zahraničia MR Gy. Horn vystúpil s konštatovaním, že neexistujú obhájiteľné argumenty na zastavenie výstavby a ak by MR takýto krok urobila, bolo by to jednoznačné porušenie Zmluvy 1977, vytvárajúce nárok na náhradu škôd.

 

13. 2. 1989: Zmluvné strany podpísali v Bratislave "Protokol o zmene Zmluvy ...", ktorým sa (na žiadosť maďarskej strany) urýchľuje výstavba VD Nagymaros o 15 mesiacov. 

 

ĎALEJ

OBSAH