SPäŤ

OBSAH

 

5.6 Vplyv SVD G-N na hospodársky rozvoj územia

 

  

* Vplyvom SVD G-N sa dosiahne sporiadanie vodohospodárskych pomerov územia, zlepšenie možnosti vodnej dopravy, vytvorenie nového, obnovujúceho sa zdroja energie, rozvoj turizmu, rozvoj rôzneho priemyslu v blízkosti nádrže, zvyšovanie hrubého domáceho produktu v regióne, zvyšovanie zamestnanosti, rast príjmov a životnej úrovne obyvateľstva.

 

* Predpokladalo sa, že jednorazový prínos z tohto titulu dosiahne 10 % jednorazových nákladov diela, z čoho ročný prínos sa počítal ako anuita pri úrokovej miere 10 %. Ročný prínos takto odhadnutý na 1 % jednorazových nákladov predstavoval 8,7 % celkových národohospodárskych prínosov SVD G-N.

 

ĎALEJ

OBSAH