SPäŤ

OBSAH

 

4.8 Financovanie výstavby SVD G-N a dostavby Gabčíkova

 

* Výstavba pôvodného riešenia bola plne financovaná zo štátneho rozpočtu SR. Prisľúbený úver zo ZSSR sa nerealizoval, čo začiatkom osemdesiatych rokov spôsobilo finančné problémy maďarskému partnerovi. Tieto problémy sa vyriešili pôžičkou z Rakúska, ktoré sa prostredníctvom firmy Donaukraft podujalo vybudovať hať Dunakiliti a stupeň Nagymaros za protihodnotu dodávky 1,2 mld. kWh základnej elektrickej energie ročne od r.1996 do r. 2015, čo v množstve reprezentuje asi 60 % maďarského podielu energie SVD G-N, čo je viac ako výroba celej VE Nagymaros.

 

* Po uvedení Gabčíkova do prevádzky sa utvorilo Združenie pre dostavbu Gabčíkova zahrnujúce investorov, hlavných dodávateľov a prevádzkovateľov diela. V rámci tohoto združenia prostriedky na dostavbu mal zabezpečiť sektor energetiky ako protihodnotu vyrobenej elektrickej energie, vo výške 1,1 Sk/kWh. Štát uľahčil energetike prekonanie prvých troch rokov prevádzky znížením dane z príjmu. Ale nepravidelnosť v realizácii týchto platieb Združeniu vyvolala nutnosť čerpania pôžičky z banky na dostavbu vodohospodárskych objektov.

  

ĎALEJ

OBSAH