SPäŤ

OBSAH

 

4.5 Podmienky využívania spoločného slovensko-maďarského úseku

 

* Organizácia a spôsob prevádzky SVD G-N v podmienkach spoločnej výstavby a prevádzky je podrobne popísaná v spoločne vypracovanom a vzájomne odsúhlasenom "Technickom projekte riadenia (TPR)". Jeho 13 kapitol obsahuje okrem rekapitulácie základných parametrov elektrární a rozdelenia objektov SVD čo do výstavby, prevádzky i vlastníctva aj organizáciu prevádzky, vrátane automatizácie technologického procesu a spôsob delenia dosiahnutých energetických prínosov.

 

* Základným dokumentom TPR je Medzištátna zmluva a Spoločný zmluvný projekt.

  

ĎALEJ

OBSAH