SPäŤ

OBSAH

 

4.3 Porovnania spotreby elektriny a využívania HEP s inými štátmi

 

 

4.3.1 Využívanie hydroenergetického potenciálu v iných štátoch

 

* Hydroenergetický potenciál riek je národným bohatstvom, ale bohatstvom v ekonomickom zmysle začne byť až keď sa využíva. V päťdesiatych rokoch, keď sa tvorila schéma využitia Dunaja v celej jeho dĺžke, zapojili sa do tejto činnosti nezávisle aj Československo a Maďarsko, lebo obe krajiny sú energeticky deficitné.

 

* Každá z vyspelých krajín si váži hydroenergetický potenciál ako nevyčerpateľný, stále sa obnovujúci a súčasne aj najčistejší a najlacnejší zo zdrojov elektrickej energie a využíva ho maximálne - v rámci svojich možností. Vo vyspelých krajinách sa dosahuje využitie HEP 60-70 %, aj vyššie.

 

  Obr. 4-5: Porovnanie miery využívania hydroenergetického potenciálu v rôznych štátoch

 

  Obr. 4-6: Porovnanie podielu inštalovaného výkonu vo vodných elektrárňach

 

  

4.3.2 Spotreba elektrickej energie

 

* Veľké rozmedzie mernej spotreby elektrickej energie na osobu (Obr. 4-7) poskytuje predstavu o primeranej spotrebe pohybujúcej sa v rozmedzí 6000-7000 kWh/os/rok (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko) v relácii s plytvaním (Nórsko, USA - vyše 10000 kWh/os/rok), a energetickou chudobou so spotrebou 3000 -4000 kWh/os/rok (Maďarsko).

 

  Obr. 4-7: Porovnanie mernej spotreby elektrickej energie na obyvateľa v rôznych krajinách

 

ĎALEJ

OBSAH