SPäŤ

OBSAH

 

3.5 Používané plavidlá, povolené zostavy

 

* Podrobnosti o typoch plavidiel, remorkérov a maximálnych zostáv plavidiel možno získať od Dunajskej komisie a sú k dispozícii tiež v organizácii "Slovenská plavba dunajská". V úseku Viedeň - Komárno (rkm 1917-1767) sú proti prúdu povolené maximálne zostavy 190 x 23 m, alebo 210 x 12 m, po prúde 140 x 33,5 m.

 

ĎALEJ

OBSAH