SPäŤ

OBSAH

 

3.4 Plavebné gabarity odporúčané Dunajskou komisiou

  

* Pre zabezpečenie perspektívneho rozvoja prepravy po Dunaji a rozvoja dunajskej flotily Dunajská komisia v roku 1963 vydala "Odporúčanie o stanovení gabaritov plavebnej dráhy, hydrotechnických a iných diel na Dunaji", kde pre slovensko-maďarský úsek Dunaja platia nasledovné parametre plavebnej dráhy:

 

Úsek

Hĺbka

Šírka

Polomer oblúkov

 

(m)

(m)

(m)

 

Úsek Devín (rkm1880) - Kližská Nemá (rkm 1790):

- úsek s prirodz. režimom prúdenia

2,5

100

1000

- úsek so vzdutou hladinou

3,5

180

1000

 

Úsek Kližská Nemá (rkm 1790) - Ipeľ (rkm 1708):

- úsek s prirodz. režimom prúdenia

2,5

150

1000

- úsek so vzdutou hladinou

3,5

180

1000

  

Odporúčané gabarity nebolo možné zabezpečiť regulačnými stavbami, ako to potvrdila aj doterajšia prax.

 

 

ĎALEJ

OBSAH