SPäŤ

OBSAH

 

3.1 Historické medzníky plavby po Dunaji

 

 

* 7.st.pr. Kr. - Prvá zmienka o plavbe Grékov z Čierneho mora po katarakty. Rieku volali Istros. Katarakty zdolali až Rimania za cisára Trajana a tok nad kataraktami nazvali Danubius.

 

* 792 - Karol Veľký začal budovať prieplav, tzv. "Fossa Carolina", medzi Dunajom a Mohanom (Rýnom). Po silných dažďoch a závaloch stavbu opustili.

 

* 1815 - Viedenský kongres po napoleonských vojnách kodifikoval pojem medzinárodných riek a vyhlásil slobodu plavby na nich.

 

* 1830 - Loď FRANZ I. prešla z Viedne do Bratislavy.

 

* 1834 - Loď ARGO prešla kataraktami.

 

* 1856 - Parížsky mier (po ukončení Krymskej vojny) upravuje medzinárodný režim plavby na Dunaji.

 

* 1886-1896 - Vytvorenie jednotného koryta pre paroplavbu, čo spôsobilo jeho zahlbovanie eróziou a sťahovanie vody z ramien.

 

* od 1887 - Regulácia jednotného koryta na malú vodu (900 m3.s-1), odstavovanie ramien, koncentrácia prietokov výhonmi (zhoršenie ľadochodu a odtoku povodní).

 

* 1890 - V bratislavskom prístave sa začala plavba s tromi malými osobnými loďami s kapacitou po sto cestujúcich. Majiteľom týchto plavidiel bol budapeštiansky lodiar H. Hornes.

 

Obr. 3-1  Dobová fotografia zo začiatku plavby

 

Obr. 3-2: Dobová fotografia zo začiatku plavby

 

* 1909 - parník DUNA - tzv. Propeller bol vybudovaný firmou Christoph Rudolph v Deggendorfe. Bol v prevádzke až do roku 1967. Lodné kolesá poháňal parný stroj vyrobený firmou Christoph Rudolf v Deggendorfe s výkonom 100 konských síl.

 

* 1921 - prijatý Dunajský štatút a medzinárodná dunajská zmluva, na ktorej sa dohodli Francúzsko, Veľká Británia, Československo, Juhoslávia, Rumunsko, Grécko a Belgicko.

 

* 1947 - Parížska mierová zmluva obsahuje ustanovenie o slobodnej plavbe na Dunaji.

 

* 1948 - Konvencia o režime plavby na Dunaji podpísaná v Belehrade. Štáty sa zaviazali udržiavať svoje úseky toku splavné. Bola tým zabezpečená voľná medzinárodná plavba.

 

* 1963 - Odporúčania o gabaritoch plavebnej dráhy, hydrotechnických a iných diel na Dunaji.

 

ĎALEJ

OBSAH