SPäŤ

OBSAH

 

2.2 Povodne 1954 a 1965

 

  

2.2.1. Povodeň 1954

 

Za katastrofálnej júlovej povodne 1954, ktorá bola zapríčinená prietržou na neočakávanom mieste pravostrannej hrádze, bola zaplavená veľká časť Szigetközu o ploche asi 40000 ha. Zničená bola úroda a na maďarskom území vznikli obrovské škody (okolo 14 mld. Ft). Na slovenskej strane priesakové vody zaplavili okolo 10000 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorej zničili úrodu. No ľavostranná hrádza sa nepretrhla, z čoho mnohí usudzovali, že jej stabilita bola už náležite preverená. Napriek tomu ju v rokoch 1955 -1960 zosilnili.

 

 

2.2.2 Povodeň 1965

 

* Dňa 15. 6. 1965 pri prietoku 9170 m3.s-1 došlo k prietrži ľavostrannej hrádze pri Patinciach (pod Komárnom v rkm 1752).

 

* Dva dni na to, 17.6.1965, sa pretrhla ľavostranná hrádza nad Komárnom (pri Čičove) v rkm 1801. Priebeh prietrže bol taký rýchly, že nebolo možné účinne zasiahnuť a zamedziť jej. Do chráneného územia pritekal prietok asi 1400 m3.s-1.

 

Obr. 2-4: Rozsah záplavy povodne 1965

 

Foto: Zrútený dom

 

Foto: Zaplavená obec

 

* Prietrže z rokov 1954, 1965 a 1899 mali približne rovnaký priebeh a teda pravdepodobne aj rovnakú príčinu. Vo všetkých troch prípadoch došlo k prelomeniu podložia hrádze sústredeným filtračným prúdom vody.

 

 

2.2.3 Sanačné práce

 

* Prietrž v Patinciach sa v priebehu povodne neuzatvárala.

 

* Po vyše dvojtýždňovej márnej snahe znížiť prítok vody do vnútrozemia, sa prietrž pri Čičove podarilo uzavrieť až 5. 7. 1965, keď sa prietok a hladina v Dunaji už znižovali.

 

Obr. 2-5: Situácia prietrže pri Čičove

 

Foto: Prietrž hrádze pri Čičove

 

Foto: Práce na uzatváraní prietrže pri Čičove

 

* Porušené hrádze sa zrekonštruovali až po prechode povodne.

 

* Podniky z celej republiky pomáhali pri znovuvybudovaní zrútených a rekonštrukcii poškodených rodinných domov (aj nepoistených), rovnako i budov občianskej vybavenosti. Opravili sa aj poškodené komunikácie.

 

 

2.2.4 Spôsobené škody

 

* Za júlovej povodne 1965 sa pretrhla už zosilnená ľavobrežná hrádza na dvoch miestach: pri Patinciach v rkm 1752 a pri Kľúčovci v rkm 1801. Podunajský kraj postihla hrozná katastrofa. Z 27 obcí a 3 osád muselo sa urýchlene vysťahovať 53147 občanov, muselo sa odviesť 35759 kusov hovädzieho dobytka, 394 koní, 58041 kusov ošípaných, 8700 kusov oviec, 654 kôz, viac ako 83000 kusov hydiny a množstvo iného hospodárskeho zvieractva. Zahynula skoro všetka zver v medzihrádzovom priestore Dunaja. Záplava zničila 3910 domov, vážne poškodila ďalších 6180 domov, bez ubytovania zostalo 4300 rodín. Dovedna bolo zaplavených 71702 ha poľnohospodárskej pôdy, ďalších 114 tisíc ha bolo podmočených, všetky lokálne zdroje pitnej vody boli kontaminované.

 

* Obnova života v postihnutej oblasti bola veľmi ťažká. Pitnú vodu pre vracajúce sa obyvateľstvo bolo potrebné dovážať v cisternách, zdochliny zvierat sa museli spáliť. Do akcie "Republika juhu" sa zapojili zdroje celého štátu. Na protipovodňové práce bolo nasadené aj vojsko a množstvo ľudí a mechanizmov zo závodov.

 

* Škody registrované poisťovňou boli vyčíslené na 3,2 mld. Kčs. Skutočné škody však boli omnoho vyššie, dosahovali približne náklady našej strany na výstavbu viacúčelovej sústavy VD G-N.

 

ĎALEJ

OBSAH