NÁRODNÉ A SPOLOČNÉ VÝROČNÉ SPRÁVY Z MONITOROVANIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

NÁRODNÉ A SPOLOČNÉ VÝROČNÉ SPRÁVY Z MONITOROVANIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 1999   

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 1999  

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2000   

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2000 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2001 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2001 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2002 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2002 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2003  

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2003 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2004 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2004 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2005 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2005 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2006 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2006 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2007 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2007 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2008 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2008 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2009 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2009 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2010 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2010 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2011 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2011 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2012

Slovenský text                                     Slovenský text, grafické prílohy

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2012 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2013

Slovenský text  Slovenský text, grafické prílohy 

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2013 

Slovenský text                                      Anglický text     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2014

Slovenský text 

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2014 

Slovenský text                                      Anglický text  

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2015

Slovenský text 

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2015 

Slovenský text                                      Anglický text  

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2016

Slovenský text 

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2016

Slovenský text                                      Anglický text 

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2017

Slovenský text

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2017

Slovenský text                                      Anglický text

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2018

Slovenský text

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2018

Slovenský text (.pdf; 98,3 MB)                                  Anglický text (.pdf; 99,7 MB)

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2019

Slovenský text (.pdf; 28,6 MB)

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2019

Slovenský text (.pdf; 918 kB)                                  Anglický text (.pdf; 853 kB)

Preskočiť na úvod