A.4.2 Staničenie plavebnej dráhy

- začiatok plavebnej dráhy je totožný s rkm 1811 Dunaja             

pkm   0,00

- vyčkávacie miesto v odpadovom kanáli                                     

pkm   6,00

- stupeň Gabčíkovo                                                                    

pkm   8,15

- útočište havarovaných lodí                                                        

pkm  12,35

- priepust pod prívodným kanálom                                              

pkm  21,15

- prievoz pri Vojke                                                                     

pkm 24,40

- “0“ prívodného kanála podľa Spoločného zmluvného projektu (SZP)

pkm  25,15

- začiatok plavebnej kynety v km 4,0 zdrže Hrušov                     

pkm  29,15

- vyčkávacie miesto v zdrži                                                          

pkm  32,05-33,25

- koniec plavebnej dráhy je totožný  s rkm 1853 Dunaja              

pkm  38,75

- dĺžka pôvodnej plavebnej dráhy v koryte Dunaja                                

42,00 km

- dĺžka novej plavebnej dráhy v derivačnom kanáli                                 

38,75 km

 

ĎALEJ