A.4.1 Charakteristické hladiny - plochy a objemy zdrže Hrušov a stupňa Čunovo

 

         - max. povolená hladina

131,50  m Bpv

         - max. prevádzková hladina v km 1851,75

131,10  m Bpv

         - min. prevádzková hladina v km 1851,75

130,10  m Bpv

         - min. prevádzková hladina v km 1851,75 /výnimočný stav/

128,20  m Bpv

         - plocha zdrže Hrušov pri maximálnej prevádzkovej hladine

2518 ha

         - objem zdrže Hrušov pri maximálnej prevádzkovej hladine

110,831 mil.m3

         - objem zdrže Hrušov pri minimálnej prevádzkovej hladine 

83,901 mil.m3

         - objem zdrže Hrušov + prívodný kanál pri max. prevádzkovej hladine

195,581 mil.m3

         - objem zdrže Hrušov + prívodný kanál pri min. prevádzkovej hladine

160,881 mil.m3

         - úžitkový objem zdrže Hrušov + prívodný kanál

34,700 mil.m3

 

         Hladiny pod stupňom Čunovo

         - maximálna hladina pri Q100  (prietok cez stupeň)

129,30 m Bpv

         - maximálna prevádzková hladina

124,00 m Bpv

         - minimálna prevádzková hladina

123,50 m Bpv

         - minimálna plavebná hladina

122,50 m Bpv

 

ĎALEJ