A.2. Hydrologické údaje

         - sú uvedené hydrologické údaje uvaľované pri projektovaní SVD G-N v Spoločnom zmluvnom projekte (ďalej SZP).

A.2.1. Rozhodujúce vodočty VD Gabčíkovo

Rozhodujúcim vodočtom pre riadenie prevádzky na VD Gabčíkovo je vodočet Dunaja  v profile Bratislava - Devín.

Zoznam ďaląích rozhodujúcich vodočtov :

Stanica    

Staničenie

(rkm Dunaja)

“O” vodočtu 

( m Bpv )

Pozorované

min. (cm)

max. (cm)

Passau   

2 226,7

286,48

406 

728

Linz   

2 135,17

247,74

47

952

Korneuburg 

1 941,85

199,99

95

818

Wildungsmauer

1 894,72

140,48

63

742

Bratislava-Devín 

1 879,80

132,87

151

917

Rusovce 

1 855,972

123,899

Hamuliakovo

1 850,00

120,01

34

551

Rajka (staré koryto Dunaja) 

1 848,40

122,58 

Dobrohoą» slov. (staré koryto Dunaja)

1 839,50

115,16 

83

603

Doborgaz maď.

1 839,40

Dunaremete

1 825,50

113,22

Gabčíkovo(staré koryto Dunaja)

1 819,87

111,00 

187

747

Medveďov 

1 806,30

108,42

29

781

Komárno               

1 767,80

103,40

22

751

Ostatné vodočty VD Gabčíkovo sú osadené v absolútnych výąkach, vrátane vodočtov na hati Dunakiliti a dnovom prahu v rkm 1 843,0:

  - stupeň Čunovo                    

1 851,75

  - Helena (na ramene Dunaja                     

1842,0

  - Dunakiliti                             

1 842,0

  Ďaląie riadiace vodočty sú:

  - na hati na obtoku v rkm 1 851,75

  - na odbernom objekte Dobrohoą» -prívodný kanál do ramennej sústavy

  - VE Gabčíkovo

  - na plavebných komorách na stupni Gabčíkovo

  - na vyústení odpadového kanála do starého koryta Dunaja

 

A.2.2  Základné údaje mernej krivky - vodočet Bratislava-Devín

             Merná krivka č.512714 platná od 1.1.1998

H (cm) 

Q (m3.s-1 )    H (cm) Q (m3.s-1)

100

900 600   5365

200

1550 700  6620

300

2330 800  7980

400

3230 890 9240

500

4230 900 9380

 

A.2.3. Povodňové prietoky ( 1901 - 1950)

p (% )

      N ( rok )

Bratislava-Devín 

Q ( m3.s -1)  

Sap (Palkovičovo)

Q ( m3.s-1)


  0,01

10 000 15 000 13 500

 0,1

1 000 13 000 11 700

 1

100 10 600 (11 000 ) *  (10 670)*

 2

50  9 950   9 670

 5

20 8 750

 10

10 7 900

*/-upresnený údaj SHMÚ z r.1998

Za povodňové prietoky sa povaľujú prietoky nad 6000 m3.s.-1

 

A.2.4. Priemerné mesačné prietoky  ( 1901-1950 )

január

1 576 m3.s-1  júl 2 633 m3.s-1

február 

1 585 m3.s-1   august 2 271 m3.s-1 

marec

1 957 m3.s-1        september 1 954 m3.s-1 

apríl

2 358 m3.s-1  október 1 568 m3.s-1 

máj

2 700 m3.s-1  november 1 490 m3.s-1 

jún

2 785 m3.s-1  december 1 441 m3.s-1 

Priemerný ročný prietok cca   2025 m3.s-1

 

A.2.5. Prekročenie prietokov  ( 1901-1950 )

 

dni 

 prietok(m3.s-1)  

dni 

prietok(m3.s-1)


 

1

6 000  210  1 643
 

 4

5 000    240  1 483
 

16

4 000  270  1 330
 

30

3 446 300  1 174
 

53

3 000 330 1 004
 

60

2 906  355   814
 

90

2 541 364  654
 

120

2 272    
 

180

1 823    

 

A.2.6. Ąadové úkazy (1901 - 1950)

Popis

                Pravdepodobnos»  v  %

             

  1 50 99

začiatok µadových úkazov

24/11  2/1 12/1

začiatok zámrzu

11/12 14/1  17/2

koniec zámrzu

22/12 5/2  16/3

koniec µadových úkazov

26/12   8/2 16/3

trvanie µadových úkazov

76 dní  23 dní  2 dni

trvanie zámrzu

68 dní      9 dní   1 deň

 

A.2.7. Priemerné hodnoty max. prietokov v mesiacoch (1901 - 1950)                                                                                              

mesiac

1 (Q100) 5 (Q20) 10 (Q10) 20 (Q5)

1.

XI.

4 300 2 900 2 400 1 800
2.

XII.

4 300 3 000 2 400 1 900
3.

I. 

6 000 4 000 3 100 2 200
4.

II.

5 700 3 800   3 000 2 200
5.

III.

5 700  4 300 3 600 3 000
6.

IV.

5 200 4 200 3 700 3 100
7.

V.

5 500  4 400 3 900 3 400
8.

VI.

6 400 4 800  4 100 3 500
9.

VII.

6 300 4 800 4 100 3 400
10.

VIII.

6 000 4 400 3 700 3 000
11.

IX.

6 200 3 800 2 900 2 100
12.

X.

4 100 2 900 2 400 1 900

 

A.2.8. Údaje o zráľkach (1901-1950)

Bratislava -Ivánka

  

Priemerné ročné zráľky :   za rok 664 mm

 

za vegetačné obdobie   367 mm

 

Maximálne ročné zráľky:    za rok 981 mm

 

za vegetačné obdobie 593 mm

Győr

 

Priemerné ročné zráľky:  za rok 622 mm

                            

za vegetačné obdobie  357 mm

 

Maximálne ročné zráľky:  za rok   971 mm

   

za vegetačné obdobie 578 mm

Minimálne ročné zráľky :  za rok 410 mm

 

za vegetačné obdobie 161 mm
(vegetačné obdobie: marec - október, mimovegetačné obdobie: november - február)  

  

A.2.9  Pohyb splavenín a plavenín

         - splaveniny - priemerne za rok

400 tis. ton/rok

         - plaveniny - priemerne za rok

3,5  mil.ton/rok

         Upresnený údaj VÚVH Bratislava - merania v profile Bratislava - Devín - r.1999.

 

ĎALEJ