OBSAH

 

1.1 Dunaj ako celok

  

 * Po Volge je Dunaj druhou najväčšou riekou Európy a má dĺžku 2860 km.

 

* Pre väčšie lode je splavný od Regensburgu, resp. od Kehlheimu, ktorý je súčasne vstupom do kanála D-M-R.

 

* Celkový spád splavného úseku je 678 m.

 

 

 

Obr. 1-1: Situácia povodia Dunaja s vyznačením riek, štátov, miest.

  

* Preteká územím alebo okrajom 10 štátov: Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Ukrajina.


ĎALEJ

OBSAH