GABČÍKOVO  -  NAGYMAROS

ENVIRONMENT AND RIVER DAMS

 

    (Podľa materiálu: Vydateľstvo AQUA, Budapest, 1988)