DOČASNÝ MANIPULAČNÝ PORIADOK

PRE SÚSTAVU VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO - NAGYMAROS

 NA ÚZEMÍ SR

 

Aktualizácia VII.

   

 

 

JÚN 2005