Hať na obtoku

Hať s vodnou elektrárňou a pomocnou plavebnou komorou

Dočasné riešenie uvedenia vodného diela do prevádzky na území Slovenska

Prehradenie koryta Dunaja

Hať v inundácii

Odberný objekt do mošonského ramena