Kontakt

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská  republika
 
Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD G - N:
Ing. Andrej Kasana
Tel.: +421 906 311 528; E-mail: splnomocnenec@enviro.gov.sk 
 
 
 
 
Preskočiť na úvod