Rozsudok MSD z roku 1997 : slovensky / anglicky Preskočiť na úvod