Plavebné komory a bezpečnostné opatrenia na vodnom diele

 
Plavebné komory a bezpečnostné opatrenia na vodnom diele
Úlohou splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros je aj vylepšenie podmienok splavnosti Dunaja na slovenskom úseku, preto podporuje všetky aktivity, ktoré k tomuto cieľu prispievajú.
Prevádzka najväčšieho vodného diela v strednej Európe si vyžaduje pravidelnú údržbu, aby sa zabezpečil jeho bezproblémový chod. Dlhodobá pravidelná prevádzka Vodného diela Gabčíkovo sa podpísala pod akútnu potrebu opravy najväčších plavebných komôr (najväčšia prepravná výška) na svete, ktoré zabezpečujú plavebnú cestu Dunajom už vyše 20 rokov.
Aktuálne prebieha rekonštrukcia ľavej plavebnej komory s kompletnou rekonštrukciou hydrauliky dolných vrát a regulačných uzáverov vtokov a výtokov, bola vykonaná rekonštrukcia elektročasti a riadiaceho systému, betónových stien plavebnej komory, oprava plávajúcich bitiev na vyviazanie lodí, realizuje sa oprava oceľových konštrukcií dolných a horných vrát a rekonštruujú sa dynamické ochrany. Zároveň sa opravujú konštrukcie segmentov vtokov a výtokov PK. Ukončenie prác sa podľa harmonogramu plánuje na november 2014.
Následne po vykonaní skúšok funkčnosti a skúšobnej prevádzke ľavej plavebnej komory pristúpime k rekonštrukcii pravej plavebnej komory, kde sa na základe 21 ročných skúseností pripravuje jej kompletná rekonštrukcia, počas ktorej budú odstránené všetky zistené nedostatky (výmena horných a dolných vrát, opravy vtokov a výtokov, stien, plávajúcich bitiev, dynamických ochrán a pod.). Doba odstavenia pravej plavebnej komory sa predbežne odhaduje na 18 mesiacov.
Pre bezproblémovú plavbu sa prijali opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť v plavebných komorách hlavne  pre ľudí, ale aj lode a samotné komory.
Zaujímavosť:
Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo majú dĺžku 275 m a šírku 34 m. Za rok 2014 bolo k 1.12. 2014 vykonaných 4 004 plnení plavebných komôr a počas toho bolo preplavených 13 409 plavidiel. Od začiatku prevádzky Vodného diela Gabčíkovo v r. 1992 bolo preplavených k 5.10.2015 celkom  355 956 plavidiel, čo predstavuje 137 986 496 ton nákladu a 7 113 610 preplavených osôb.

Return
05 10 2014 Category: General Posted by: Anonymous
Preskočiť na úvod