Kompa

Komba  
Prevádzka kompy, ktorá medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica premáva už od roku 1992, kedy sa po prehradení Dunaja naplnil Prívodný kanál, dostáva novú podobu. Okrem práva prednostnej jazdy obyvateľov obcí na Malom žitnom ostrove, ktorí nemusia absolvovať cca 50 km obchádzku cez obec Gabčíkovo, má prednostné právo vstúpiť na kompu sanitka a malý autobus, ktorý premáva medzi obcami.
Kompa premáva denne medzi 5.00 a 21.30 h, spravidla každú polhodinu, ale v prípade potreby aj častejšie. Pre každého účastníka je preprava kompou zdarma.
Je v záujme splnomocnenca, aby obyvateľom dotknutých obcí umožnil jednoduchší spôsob prepravy a uspokojovanie ich požiadaviek, pretože výstavbou VD Gabčíkovo bol sťažený prístup do Šamorína.  Súčasne prebieha renovácia čakární pri prístavisku Vojka nad Dunajom a Kyselica, kde sa nachádza aj reštaurácia.
V pláne je aj výmena samotnej kompy. Od januára 2015 bude slúžiť na prepravu osôb cyklistov a vozidiel nové plavidlo s kapacitou 18 vozidiel a cca 50 chodcov a cyklistov s vyšším komfortom pre cestujúcich. Nová kompa by mala odolávať aj nepriaznivým prírodným podmienkam ako hmla, vietor a prudký dážď, ktoré sťažovali resp. znemožňovali plavbu starého plavidla.
 
 

Return
05 10 2014 Category: General Posted by: Anonymous
Preskočiť na úvod